Linie rozbiorowe koszerne


Kompleksowe wyposażenie pomieszczeń rozbiorowych:

  • Transportery taśmowe mięsa,
  • Transportery taśmowe kości i pojemników,
  • Stoły rozbiorowe.