Oparzelnik


Urządzenie  służy do oparzania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w oparzelniku panuje temperatura 62-64°C. Oparzanie świń powinno być przeprowadzone w czasie 4-5 minut.

Woda w oparzelniku powinna być wymieniana przynajmniej raz dziennie.

DANE TECHNICZNE

Obsługa 1 do 2 osób
Pojemność wody misy oparzelnika 2000 l
Sprężone powietrze 4-5 bar
Siłowniki pneumatyczne 2 szt.